Persondatapolitik

På hjemmesiden anvendes såkaldte cookies for at gøre besøget for dig så nemt som muligt. Du har mulighed for at slette cookies fra din computer.

Derudover anvendes logstatistik der giver Ebuffet oplysninger om hvor mange besøgende hjemmesiden har samt hvilke sider de besøger.

For at indgå aftaler med Ebuffet gennem hjemmesiden skal du lade dig registre med følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnr., e-mail adresse samt i visse tilfælde leveringsadresse, Cvr.nr. og EAN-nummer. Der registreres aldrig personfølsomme oplysninger.

Registreringen sker for at gøre det muligt for Ebuffet at levere din buffet. Oplysningerne registreres hos Ebuffet og opbevares i 5 år, jf. krav i bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Ebuffet har adgang til de oplysninger der registreres via hjemmesiden. Dataansvarlig er Ebuffet Aps.

Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ikke krypteret. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Du har som kunde hos Ebuffet altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder følger af Persondataloven.

Henvendelse vedr. registrering af dine personlige oplysninger bedes rettet til Ebuffet.