Handelsbetingelser

Bestilling og afbestilling

Aftaler om forplejning (herunder catering) er undtaget fra de almindelige regler om fortrydelsesret ved fjernsalg, jf. Lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12. Det er dog muligt at tegne AfbestillingsSikring

Derudover kan du indtil 7 dage før levering ændre din bestilling til et gavekort mod et gebyr på 200 kr.

Meddelelse om afbestilling kan kun ske gennem Selvbetjening på www.ebuffet.dk.

Ændring i kuvertantallet kan ske indtil 7 dage før levering. Ændringer i nedadgående retning kan dog aldrig være større end at det samlede antal kuverter altid er minimum 10. Ebuffet forbeholder sig ret til at afvise bestilling af ekstra kuverter hvis vi ikke har kapacitet til dette på leveringsdagen.

Ændringer i kuvertantal kan kun ske gennem Selvbetjening på www.ebuffet.dk

Levering

Sker levering mere end 30 minutter senere end det aftalte tidspunkt får du et gavekort på samme beløb som du har givet for din buffet. Dette gælder dog ikke hvis forsinkelsen skyldes ekstremt vejr, kundens egne forhold, brændstofmangel eller myndighedsforhold.

Forgæves kørsel efter termokasser

Hvis vi må køre forgæves efter afhentning af termokasser vil du blive kontaktet med henblik på aftale om nyt afhentningsforsøg. Vi beregner et tillæg på 100 kr. for hvert forgæves afhentningsforsøg.

Reklamationsret

Når du handler med Ebuffet finder købelovens mangelsregler anvendelse og du har naturligvis 24 måneders reklamationsret.

Du har derfor mulighed for at få det bestilte produkt repareret eller ombyttet, eller alternativt få det betalte beløb helt eller delvis refunderet, såfremt der måtte være en mangel ved produktet.

Reklamation skal ske inden rimelig tid ved skriftlig henvendelse til Ebuffet. Er du ikke tilfreds med Ebuffets behandling af din reklamation kan du klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vordroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C.

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail[at]ebuffet.dk.

 

Persondatapolitik

På hjemmesiden anvendes såkaldte cookies for at gøre besøget for dig så nemt som muligt. Du har mulighed for at slette cookies fra din computer.

Derudover anvendes logstatistik der giver Ebuffet oplysninger om hvor mange besøgende hjemmesiden har samt hvilke sider de besøger.

For at indgå aftaler med Ebuffet gennem hjemmesiden skal du lade dig registre med følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnr., e-mail adresse samt i visse tilfælde leveringsadresse, Cvr.nr. og EAN-nummer. Der registreres aldrig personfølsomme oplysninger.

Registreringen sker for at gøre det muligt for Ebuffet at levere din buffet. Oplysningerne registreres hos Ebuffet og opbevares i 5 år, jf. krav i bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Ebuffet har adgang til de oplysninger der registreres via hjemmesiden. Dataansvarlig er Ebuffet Aps.

Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ikke krypteret. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Du har som kunde hos Ebuffet altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder følger af Persondataloven.

Henvendelse vedr. registrering af dine personlige oplysninger bedes rettet til Ebuffet.

Senest opdateret 9. juli 2014